Werkwijze

Werkwijze

80x14x1

Objectief en Waardevrij

De ITTI®-methodiek van Essentive geeft een objectief, waardevrij, betrouwbaar en valide inzicht in iemands potentieel. Het is een solide basis voor bijvoorbeeld een geschiktheidsbeoordeling (selectie), het vaststellen van een specifiek passende carrièrerichting of om een trainings- en/of een coachingsbehoefte te bepalen.


Inzicht in een breed scala van facetten

Afhankelijk van de opdracht of vraag krijg je inzicht in o.a.:

 •    De geschiktheid van een werknemer (competenties vaststellen);
 •    Welke functie het beste bij iemand past en waarin hij/zij het meest succesvol zal zijn;
 •    De mate waarin de samenstelling van je team optimaal is voor de uitdaging waarvoor het staat;
 •    Waar de passie en kansen op succes van de medewerker liggen;
 •    Iemands potentieel en de mogelijkheden van coaching en/of training.

Ons proces

 

Persoonlijke kennismaking met de adviseurs van Essentive. In overleg verzorgen wij ook een presentatie van de werking van onze aanpak;

 

Offerte: Offerte: je krijgt een 100% transparant inzicht in de kosten;

 

De diagnostiek wordt (deels) via de persoonlijke 'paper and pencil'-methode uitgevoerd. De locatie is ons kantoor in Utrecht. In bijzondere gevallen kan gekozen worden voor een andere locatie. De diagnostiek neemt 2 tot 3 uur in beslag;

 

Bespreken van de resultaten. In principe wordt een uur na de diagnostiek de uitslag met de kandidaat besproken en in de dagen daarna wordt het rapport ook op schrift beschikbaar gesteld.


Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien hoe wij je kunnen helpen beter inzicht te krijgen in de potentie van je mensen in je organisatie.


Hoe ziet een testdag eruit voor de kandidaat?

Introductie en afname ITTI®-test

 • Wij hebben bewust gekozen voor een meer persoonlijke afname via veelal de 'paper and pencil' methode;
 • Vooraf wordt helder met de kandidaat besproken wat er gaat gebeuren. Tussendoor wordt de kandidaat steeds persoonlijk geïnformeerd over het doel van de afzonderlijke vragenlijsten. Hij/zij krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen;  
 • Deze procedure duurt gemiddeld 2 tot 3 uur.

Terugkoppeling

 • Na het invullen van de vragenlijsten bespreekt een van onze adviseurs de resultaten met de kandidaat. Daarbij krijgt hij/zij een compleet beeld van zijn/haar mogelijkheden en talenten. Wij richten ons dus niet alleen op onderdelen, zoals bijvoorbeeld de door de werkgever gevraagde competenties, maar op het talentenprofiel als geheel;
 • Vervolgens krijgt de kandidaat het rapport op schrift toegezonden;
 • Indien er nog vragen zijn, is er de mogelijkheid tot telefonisch contact met de adviseur.

Essentive werkt conform de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Indien door de kandidaat een verzoek wordt ingediend om de rapportage niet aan de opdrachtgever te verstrekken, zijn wij gehouden daaraan gehoor te geven. 

 

Ervaring van klanten