Privacy Statement en Policy

80x14x1

Omdat uw privacy voor ons belangrijk is gaan wij hieronder eerst in op onze privacy policy met betrekking tot onze website en vervolgens op de privacy in het kader van de AVG (de nieuwe Europese wetgeving).

WEBSITE

Essentive stelt uw bezoek aan onze website op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt op het moment dat u reageert op de website. Persoonlijke gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatieaanvraag uit te voeren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen ter beschikking stellen. Onze website bevat links naar niet-Essentive websites. Deze externe websites kunnen andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Essentive is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op deze externe websites.


Vastleggen gegevens

Ten aanzien van de verwerking van gegevens handelt Essentive volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (AVG).


Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die de browser 'onthoudt' en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden. In een cookie plaatst Essentive alleen informatie die toepasbaar is voor de Essentive website, waarbij deze informatie alleen dient om het gebruikersgemak van de website te verhogen.


Wijzingen

Mocht Essentive veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks. Op deze manier bent u altijd in de gelegenheid ons beleid ten aanzien van 'informatie' te volgen.

PRIVACY STATEMENT in het kader van de AVG

Wij behandelen uw persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig en hanteren daarbij - voor zover van toepassing - de voorschriften van de AVG.

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig bij ons zijn opgeslagen. T.a.v. het verstrekken van gegevens werken wij strikt volgens de code van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Wij gebruiken gegevens van onze opdrachtgevers en onze kandidaten alleen voor het afnemen van testen, de terugkoppeling hierover en het vervaardigen van onze rapportage.

Wij bewaren alleen 'gewone' gegevens, zoals NAW, telefoonnummers, e-mailadressen, werkervaring en opleiding. 'Bijzondere' persoonsgegevens zoals godsdienst, ras, politieke voorkeur, BSN nummer, etc. worden nimmer door ons verwerkt resp. bewaard.

Het spreekt voor zich dat ook testuitslagen, rapportages en (e-mail) correspondentie met opdrachtgevers en kandidaten door ons bewaard worden. Dit geschiedt met het oog op - volledig geanonimiseerde - verwerking voor wetenschappelijke doeleinden, dan wel voor toekomstige vragen van kandidaten of opdrachtgevers. Daarom worden gegevens maximaal zeven jaar door ons bewaard. Daarna worden zij volledig geanonimiseerd bewaard.

U kunt te allen tijde inzien welke van uw gegevens bij ons zijn opgeslagen. Indien gewenst, kunt u deze gegevens ook van ons ontvangen (zog. data portaliteit). 

Indien u vragen heeft over onze privacy policy/statement stuurt u ons dan een berichtje via deze website of richt direct tot patrickvandalsum@essentive.eu. Ook kunt u een bericht zenden, indien u wenst dat uw gegevens worden geanonimiseerd.

Vanzelfsprekend kunt u ten alle tijde de volledige tekst van onze Privacy Policy bij ons opvragen.