ITTI®-methodiek

ITTI®-methodiek

80x14x1

Unieke diagnostiek

De ITTI®-methodiek is een door ons bureau Essentive ontwikkelde wetenschappelijk bewezen psychometrische testmethodiek. Deze verenigt diepgaande kennis van iemands ware persoonlijkheid met uiterst effectieve, op de persoonlijkheid van de kandidaat afgestemde adviezen ten behoeve van selectie, potentieel, carrièrerichting, persoonlijke groei en gerichte coaching en/of training.

Door middel van het invullen van een aantal speciaal ontwikkelde vragenlijsten wordt het (onbewuste) denk- en keuzeproces van de kandidaat in kaart gebracht. In deze processen ligt immers de objectieve en ware persoonlijkheid verscholen. 


"Is iemand wel echt geschikt voor een functie?"

Je wilt weten of je iemand moet aannemen voor een bepaalde functie of je wilt iemand een andere functie geven. Maar hoe weet je zeker dat je de juiste keuze maakt? 

Je kunt je toevlucht nemen tot bureaus die werken met traditionele testmethoden als assessments waarin vooral naar gedrag en prestatie wordt gekeken. In onze visie komen deze zelden tot een compleet en juist overzicht van een persoonlijk talentenspectrum. Ze zijn bovendien weinig objectief en leveren per definitie een gefilterd en subjectief testresultaat op. Bovendien hebben veel kandidaten het gevoel dat iemand een persoonlijk oordeel over hen velt. Dat is geen goed vertrekpunt voor acceptatie en motivatie.

ITTI®: de methode die wél werkt

Het Nederlands Instituut van Psychologen geeft de volgende definitie van een goede test: "Een test is een gestandaardiseerde procedure waarbij vragen worden beantwoord en opdrachten worden uitgevoerd om op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht te krijgen in de psychologische kenmerken van de cliënt."

Onze ITTI®-methodiek voldoet geheel aan deze definitie; daarbij is ze uiterst valide en betrouwbaar. 

ITTI® is het resultaat van onderzoek onder duizenden kandidaten. Door het in kaart brengen van (onbewuste) denk- en keuzeprocessen en door op een verantwoorde en ingenieuze manier de uitslagen van diverse vragenlijsten te koppelen, kunnen wij gedrag voorspellen. Iemands ware aard komt naar voren. Uit de literatuur blijkt dat de uitkomst van deze gecombineerde persoonlijkheidstests niet te beïnvloeden is. De uitkomst is objectief, valide en betrouwbaar. Dat is dus wél een goed vertrekpunt voor de motivatie van en acceptatie door de kandidaat.

Waarom is de ITTI®-methodiek anders?

Prestatiegerichte (vaardigheids)tests, (diepte-)interviews, gedragssimulaties en observaties (assessmentmethode) kijken vooral naar gedrag en prestatie. Hierbij gaat het echter om gedrag en prestaties die wenselijk en dus subjectief zijn (momentopname). Het zegt dus weinig over iemands ware ik. Essentive maakt bewust géén gebruik van dergelijke technieken die afleiden van waar het werkelijk om gaat: de ware persoonlijkheid en talenten van de kandidaat.

De voordelen van de ITTI®-methodiek op een rijtje:

  • Is geen traditioneel assessment, maar een objectieve en volledige inventarisatie van het talentenspectrum van een kandidaat.
  • Geeft een diepgaand inzicht in functiegeschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Zorgt voor een maximale acceptatie; zelfs bij afwijzing in een selectieprocedure.
  • Leidt tot een trainings- en/of coaching advies dat volledig is toegespitst op de kandidaat; hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat sommige karaktereigenschappen niet veranderbaar zijn.
  • Is in principe op iedereen vanaf 15 jaar toepasbaar: ervaring en kennisniveau spelen geen rol.
  • Ook afname in het Engels is mogelijk.
  • De inhoudelijke wetenschappelijk onderbouwde testonderdelen van onze methodiek zijn COTAN gecertificeerd. Uit onafhankelijk onderzoek verricht o.a. door de Algemene bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gebleken dat onze methodiek betrouwbaar, valide en zeer effectief is.
  • Wij werken conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de privacy richtlijnen (AVG).


Maximale acceptatie
Omdat er geen verkeerde antwoorden kunnen worden gegeven is er dus nooit sprake van persoonlijke (dis)kwalificatie. Welk advies ook gegeven wordt, de acceptatie van een kandidaat is maximaal.

 

Ben je geïnteresseerd in wat de ITTI®-methodiek van Essentive voor je organisatie kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en een op jouw situatie afgestemde offerte.