ITTI®-methodiek

ITTI®-methodiek

80x14x1

Unieke diagnostiek

De ITTI®-methodiek is een wetenschappelijk bewezen psychologische testmethodiek die diepgaande kennis van iemands ware persoonlijkheid verenigt met uiterst effectieve, op de persoonlijkheid van de kandidaat afgestemde trainings- en coachingsadviezen. 

De ITTI®-methodiek is door Paul Lagerweij en Patrick van Dalsum ontwikkeld en heeft als doel de vraag te kunnen beantwoorden of iemand echt geschikt is voor een bepaalde functie en om vervolgens te bepalen welke coaching en/of trainingen zinvol zijn voor die specifieke persoon. 

Door middel van het invullen van een aantal speciaal ontwikkelde vragenlijsten wordt het (onbewuste) denk- en keuzeproces van de kandidaat in kaart gebracht. In deze processen ligt immers de ware persoonlijkheid verscholen. 


"Is iemand wel echt geschikt voor een functie?"

Je wilt weten of je iemand moet aannemen voor een bepaalde functie of je wilt iemand een andere functie geven. Maar hoe weet je zeker dat je de juiste keuze maakt? 

Je kunt je toevlucht nemen tot bureaus die werken met traditionele testmethoden als assessments waarin vooral naar gedrag en prestatie wordt gekeken. In onze visie komen deze zelden tot een compleet en juist overzicht van een persoonlijk talentenspectrum. Ze zijn bovendien weinig objectief en leveren per definitie een gefilterd en subjectief testresultaat op. Bovendien hebben veel kandidaten het gevoel dat iemand een persoonlijk oordeel over hen velt. Dat is geen goed vertrekpunt voor acceptatie en motivatie en dus ook niet voor verdere acties zoals training en coaching.

ITTI®: de methode die wél werkt

Het Nederlands Instituut van Psychologen geeft de volgende definitie van een goede test: "Een test is een gestandaardiseerde procedure waarbij vragen worden beantwoord en opdrachten worden uitgevoerd om op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht te krijgen in de psychologische kenmerken van de cliënt."

Onze ITTI®-methodiek voldoet geheel aan deze definitie; daarbij is ze uiterst valide en betrouwbaar. 

ITTI® is het resultaat van onderzoek onder duizenden kandidaten. Door het in kaart brengen van (onbewuste) denk- en keuzeprocessen en door op een verantwoorde en ingenieuze manier de uitslagen van diverse vragenlijsten te koppelen, kunnen wij gedrag voorspellen. Iemands ware aard komt naar voren. Uit de literatuur blijkt dat de uitkomst van deze gecombineerde persoonlijkheidstests niet te beïnvloeden is. De uitkomst is objectief, valide en betrouwbaar. Dat is dus wél een goed vertrekpunt voor de motivatie van en acceptatie door de kandidaat en voor gerichte coaching en/of training.

Hoe is de ITTI®-methodiek anders?

Prestatiegerichte (vaardigheids)tests, (diepte-)interviews, gedragssimulaties en observaties (assessmentmethode) kijken vooral naar gedrag en prestatie. Echter, het gaat dan om gedrag en prestatie die op dát moment wenselijk of gespeeld zijn. Het zegt dus weinig over iemands ware ik. 
Essentive maakt daarom bewust géén gebruik van dergelijke technieken die afleiden van waar het werkelijk om gaat: de ware persoonlijkheid en de ware talenten van de kandidaat.

De voordelen van de ITTI®-methodiek op een rijtje:

  • geen subjectief assessment, maar objectieve en volledige inventarisatie van het talentenspectrum;
  • diepgaand inzicht in functiegeschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat;
  • een trainings- en/of coachingsadvies dat volledig is toegespitst op de persoonlijkheid van de kandidaat;
  • op iedereen toepasbaar: leeftijd, ervaring en kennisniveau spelen geen rol;
  • wetenschappelijk bewezen en gegarandeerd effectief.

"De ware persoonlijkheid aan het licht gebracht"

Onze ITTI®-methodiek brengt de onderliggende bewuste en onbewuste behoefte- en keuzepatronen aan het licht. Hierin ligt immers iemands ware persoonlijkheid verscholen. Ook is dit een goede voorspeller van toekomstig gedrag. Met de focus van de ITTI®-methodiek kijken we dus niet meer naar (momentgebonden) gedrag en prestatie, omdat deze weinig zeggen over iemands echte geschiktheid en talenten.

Maximale acceptatie
Omdat er geen verkeerde antwoorden kunnen worden gegeven is er dus nooit sprake van persoonlijke (dis)kwalificatie. Welk advies ook gegeven wordt, de acceptatie van een kandidaat is maximaal. Zodra een helder inzicht is verkregen in iemands talentenspectrum, wordt een op de kandidaat toegesneden coaching- en/of trainingstraject ontwikkeld. 

Ben je geïnteresseerd in wat de ITTI®-methodiek van Essentive voor je organisatie kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en een op jouw situatie afgestemde offerte.