Onze diensten en werkwijze

Onze diensten en werkwijze

80x14x1

Objectief en Waardevrij

ONZE DIENSTEN

 

Met onze testmethodiek bieden wij de volgende diensten aan:

 • potentieelmeting
 • selectie
 • competentiemeting
 • teamanalyse
 • beroeps- en studiekeuze / loopbaanadvies
 • beantwoorden persoonlijke vraagstukken
 • coachings- en trainingsadviezen

Potentieelmeting; hierbij zijn de volgende vragen relevant:

 

 • Waar liggen mijn onontdekte mogelijkheden?
 • Kan ik doorgroeien naar een bepaalde functie en wat voor functie past het beste bij mij?
 • Hoe kan ik mijzelf verder ontwikkelen om succesvoller te worden?

 

Selectie: in hoeverre is iemand geschikt voor de functie, is iemand alsnog door persoonlijke ontwikkeling geschikt te maken? Maar ook:

 

 • Past iemand bij de cultuur en doelstelling van de organisatie?
 • In hoeverre past iemands persoonlijkheid bij de collega’s of het team?

 

Competentiemeting: in welke mate voldoet iemand aan de vereiste competenties?

 

 • Welke competenties zijn wel of niet ontwikkelbaar?
 • Uit welke persoonseigenschappen bestaat een competentie?

 

Teamanalyse: over welke unieke kwaliteiten beschikt een team?

 

 • Hoe kan een team beter en effectiever leren samenwerken?
 • Wat is de individuele meerwaarde of bijdrage van elk teamlid?

 

Beroeps- en studiekeuze: welke studie en beroep passen het beste bij iemand?

 

 • Waar wordt iemand echt gelukkig van?
 • Hoe ziet iemands meeste ideale carrièrelijn er uit?

 

Persoonlijke vraagstukken: bijv. ‘ik ben nu 40 en wil mijn leven anders inrichten, maar in welke richting kan ik dat het beste doen?’ Ook relatiematching behoort tot de mogelijkheden.

 

Coachings- en trainingsadviezen: met behulp van onze methodiek is het mogelijk om zeer gericht persoonlijke coachings- en trainingsadviezen te geven; immers, niet elke eigenschap is coach- of trainbaar.

Opmerking: gezien de aard, de werkwijze en de omvang van de Essentive organisatie is het mogelijk ook andere specifieke vragen te beantwoorden, bijv. ‘hoe kan ik de leden van mijn team van Service Managers effectiever maken?’.

Ook kunnen grotere groepen o.a. met online testafname in kort tijdsbestek getest worden.

 

ONZE WERKWIJZE

 

De ITTI®-methodiek van Essentive geeft een objectief, waardevrij, betrouwbaar en valide inzicht in iemands potentieel. Het is een solide basis voor bijvoorbeeld een geschiktheidsbeoordeling (selectie), het vaststellen van een specifiek passende carrièrerichting of om een trainings- en/of een coachingsbehoefte te bepalen.

 

Het proces

 • Persoonlijke kennismakingmet de adviseurs van Essentive. In overleg verzorgen wij ook een presentatie van de werking van onze aanpak;
 • Offerte: geeft een transparant inzicht in het resultaat en de kosten; 
 • Testafname:de test kan zowel online op het Essentive kantoor in Bilthoven als op locatie worden afgenomen. De testafname duurt twee tot drie uur;
 • Bespreken van de resultaten: de uitslag van de testafname wordt In principe op dezelfde dag met de kandidaat besproken en getoetst op herkenning en acceptatie. Bij online afname op locatie vindt het feedback gesprek een paar dagen daarna in overleg met de kandidaat plaats.
 • Schriftelijke rapportagewordt binnen enkele dagen na het feedbackgesprek aan de kandidaat toegezonden en pas na diens toestemming naar de opdrachtgever verstuurd.

 

Hoe ziet een testdag eruit voor de kandidaat?

Introductie en afname ITTI
®-test

 • Wij hebben bewust gekozen voor een digitale afname onder persoonlijke begeleiding van een van onze testassistenten;
 • Vooraf wordt helder met de kandidaat besproken wat er gaat gebeuren. Tussendoor wordt de kandidaat steeds geïnformeerd over het doel van de afzonderlijke vragenlijsten. Hij/zij krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen;  
 • Deze procedure duurt gemiddeld 2 tot 3 uur.

 

Terugkoppeling

 • Na het invullen van de vragenlijsten bespreekt een van onze adviseurs de resultaten met de kandidaat. Daarbij krijgt hij/zij een compleet beeld van zijn/haar mogelijkheden en talenten. Wij richten ons dus niet alleen op onderdelen, zoals bijvoorbeeld de door de werkgever gevraagde competenties, maar op het talentenprofiel als geheel;
 • Vervolgens krijgt de kandidaat het rapport op schrift toegezonden;
 • Indien er nog vragen zijn, is er de mogelijkheid tot telefonisch contact met de adviseur.

 

Essentive werkt conform de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Indien door de kandidaat een verzoek wordt ingediend om de rapportage niet aan de opdrachtgever te verstrekken, zijn wij gehouden daaraan gehoor te geven. 

 

ERVARING VAN KLANTEN